Korisni linkovi

MINISTARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo državne imovine

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo kulture

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Ministarstvo obrane

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo turizma

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo uprave

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 

 

INSTITUCIJE

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Državni zavod za statistiku

Financijska agencija (FINA)

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Hrvatska gospodarska komora (HGK)

Hrvatska narodna banka

Hrvatska obrtnička komora

Hrvatska revizorska komora

Hrvatska udruga banaka

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Porezna uprava

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU)

Središnji registar osiguranika (REGOS)

Sudski registar

Udruga Hrvatski računovođa

Vlada Republike Hrvatske

 

 

ČASOPISI I STRUČNA LITERATURA

 

Računovodstvo, revizija i financije (RRiF)

Business Media Group

Narodne novine

Računovodstvo i financije

Računovodstvo i porezi u praksi

 

 

BANKE

 

Addiko Bank d.d.

Banco Popolare Croatia d.d.

Banka kovanica d.d.

BKS bank d.d.

Centar banka d.d.

Croatia banka d.d.

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Hrvatska poštanska banka d.d.

Imex banka d.d.

Istarska kreditna banka Umag d.d.

Jadranska banka d.d.

J&T banka d.d.

Karlovačka banka d.d.

KentBank d.d.

Kreditna banka Zagreb d.d.

Otp banka Hrvatska d.d.

Partner banka d.d.

Podravska banka d.d.

Primorska banka d.d.

Privredna banka Zagreb d.d.

Raiffeisenbank Austria d.d.

Samoborska banka d.d.

Sberbank d.d.

Slatinska banka d.d.

Splitska banka d.d.

Štedbanka d.d.

Veneto banka d.d.

Volksbank

Zagrebačka banka d.d.

 

 

devotio-consulting.hr - 2018.